مسابقه اول

شیمس در مقابل کالی ................................................. برنده: شیمس

مسابقه دوم

سین کارا در مقابل دنیل برایان ............................................ برنده: سین کارا

مسابقه سوم

کلی کلی و الیشیا در مقابل بت فنیکس و ناتالیا .................. برنده: فنیکس و ناتالیا

مسابقه چهارم

جان سینا در مقابل وید برید .................................................. برنده: جان سینا

مسابقه پنجم (Steel Cage)

رندی اورتن در مقابل کریسچن ............................................... برنده: رندی اورتن

 


نوشته شده توسط میلاد فرشی و محمد ناموری در چهارشنبه نهم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 12:32 موضوع | لينک ثابت